PRVI STUPANJ:
105. POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Izvođenje predmeta: I stupanj

Broj sati nastave 50.
Broj sati samostalnog učenja: 60
Stupanj složenosti 2-7

 

SADRŽAJ PREDMETA:

 1. Pojam poslovnog komuniciranja
 2. Komunikacijski procesi
 3. Sadržaj poslovnih komunikacija
 4. Načini i metode komuniciranja
 5. Kultura poduzeća
 6. Izgradnja kulture poduzeća
 7. Pregovaranje
 8. Strategije pregovaranja
 9. Sastanci
 10. Komunikacijske vještine
 11. Aktivno slušanje
 12. Pismeno komuniciranje
 13. Govorna komunikacija
 14. Komunikacijski konflikt
 15. Odnosi s javnošću
 16. Vježba: Poslovna pismena prezentacija proizvoda

 

OBVEZNA LITERATURA:

KNJIGE:

 1. POSLOVNE KOMUNIKACIJE I POSLOVNI BONTON
 2. KOMPLETAN PREGOVARAČ
 3. POSLOVNE KOMUNIKACIJE

 

DODATNA LITERATURA:

ČASOPIS PRAKSA PODUZETNIŠTVO

1.Pregovaranje i ugovaranje

2.Komunikacije za managere

ČASOPIS PODUZETNIŠTVO

1.Komuniciranje savjetnika i managera

2. Komunikacijske vještine

KNJIGE

 1. Tajna komunikacije
 2. Sastanci
 3. Poslovne komunikacije
 4. Poslovna komunikologija
 5. Menadžerske vještine
 6. Odnosi s javnošću

 

PREDAVANJA HITA MREŽA

KOMUNIKACIJE ZA MENEDŽERE

 

Send mail to/ Pošaljite poštu na  webmaster@hita.hr for questions and info/ za pitanja i informacije
Copyright © 1997-2002 HITA-CONSULTING • POSLOVNA ŠKOLA d.o.o. Zagreb
Last modified/ Zadnja promjena: veljača 06, 2002